سلام هیئت - پخش زنده و مستقیم اینترنتی هیات SalamHeyat.IR
سلام هیئت - پخش زنده و مستقیم اینترنتی هیات SalamHeyat.IR

فقط ۳۹۰۰۰ تومان رایگان

عضویت

کیفیت پخش صوتی تا ۶۴ kbps


۱۰,۰۰۰ شنونده همزمان


۱ عدد کانال پخش با کیفیت استریو


ضبط، آرشیو و دانلود رایگان همه مراسمات تا 8 روز


پشتیبانی از طریق سامانه تیکتی و تلفنی


دهها مقاله آموزشی


تعداد مراسمات و شنونده نامحدود


صفحه اختصاصی html پخش زنده

فقط ۴۹۰۰۰ تومان

عضویت

کیفیت پخش صوتی تا ۱۲۸ kbps


۱۰,۰۰۰ شنونده همزمان


۱ عدد کانال پخش با کیفیت استریو


ضبط، آرشیو و دانلود رایگان همه مراسمات به طور دائمی همراه با درج لوگوی اختصاصی شما


امکان آپلود و پخش 24 ساعته مراسمات از پیش ضبط شده (رادیو اینترنتی) با سیستم مدیریت پیشرفته (۵ GB)


پشتیبانی از طریق سامانه تیکتی و تلفنی


سیستم پیشرفته آمار و اطلاعات لحظه ای


دهها مقاله آموزشی


تعداد مراسمات و شنونده نامحدود


صفحه اختصاصی html پخش زنده

یکساله ۲ ماه رایگان

فقط ۹۹۰۰۰ تومان

عضویت

کیفیت پخش صوتی تا ۳۲۰ kbps


۵۸۰۵۵ شنونده همزمان


۲ عدد کانال پخش با کیفیت استریو


ضبط، آرشیو و دانلود رایگان همه مراسمات به طور دائمی همراه با درج لوگوی اختصاصی شما


امکان آپلود و پخش 24 ساعته مراسمات از پیش ضبط شده (رادیو اینترنتی) با سیستم مدیریت پیشرفته (۳۵ GB)


پشتیبانی از طریق سامانه تیکتی و تلفنی


سیستم پیشرفته آمار و اطلاعات لحظه ای


دهها مقاله آموزشی


تعداد مراسمات و شنونده نامحدود


صفحه اختصاصی html پخش زنده

یکساله ۲ ماه رایگان
سلام هیئت - پخش زنده و مستقیم اینترنتی هیات SalamHeyat.IR

فقط ۴۹۰۰۰ تومان تا اطلاع ثانوی رایگان

عضویت

کیفیت پخش تصویری مطابق کیفیت ارسال


۱۰,۰۰۰ بیننده همزمان


۱ عدد کانال پخش تصویری با کیفیت صدای استریو (HLS)


ضبط، آرشیو و دانلود رایگان همه مراسمات تا 8 روز


تعداد مراسمات و بیننده نامحدود


پشتیبانی از طریق سامانه تیکتی


سیستم آمار و اطلاعات لحظه ای


دهها مقاله آموزشی


صفحه اختصاصی html پخش زنده

فقط ۹۹۰۰۰ تومان

عضویت

کیفیت پخش تصویری تا 720p و ۱۵۰۰kbps


۱۰,۰۰۰ بیننده همزمان


۲ عدد کانال پخش تصویری و صوتی
نمایش تصویر ارسالی شما با کیفیت اصل با صدای استریو و همچنین ۱ عدد کانال پخش صوتی مجزا با کیفیت ۶۴ kbps ویژه خطوط کم سرعت اینترنتی (HLS و RTMP)
[امکان تغییرات در نوع و کیفیت پخش تصویری از طریقه سامانه تیکتی پشتیبانی وجود دارد]


ضبط، آرشیو و دانلود رایگان همه مراسمات به طور دائمی همراه با درج لوگوی اختصاصی شما


تعداد مراسمات و بیننده نامحدود


پشتیبانی از طریق سامانه تیکتی و تلفنی


سیستم آمار و اطلاعات لحظه ای


دهها مقاله آموزشی


صفحه اختصاصی html پخش زنده

یکساله ۲ ماه رایگان

فقط ۹۹۹۰۰۰ تومان

عضویت

کیفیت پخش تصویری تا 1080p


امکان پخش فایلهای تصویری از پیش ضبط شده (تلویزیون اینترنتی) با سیستم مدیریت پیشرفته بر روی سرور اختصاصی شما


۱۰,۰۰۰ بیننده همزمان


۳ عدد کانال پخش تصویری و صوتی
نمایش تصویر ارسالی شما با ۲ کیفیت اصل و ۳۰۰ kbps با صدای استریو و همچنین ۱ عدد کانال پخش صوتی مجزا با کیفیت ۶۴ kbps ویژه خطوط کم سرعت اینترنتی (HLS و RTMP)
[امکان تغییرات در نوع و کیفیت پخش تصویری از طریقه سامانه تیکتی پشتیبانی وجود دارد]


ضبط، آرشیو و دانلود رایگان همه مراسمات به طور دائمی همراه با درج لوگوی اختصاصی شما


تعداد مراسمات و بیننده نامحدود


پشتیبانی از طریق سامانه تیکتی و تلفنی


سیستم آمار و اطلاعات لحظه ای


دهها مقاله آموزشی


صفحه اختصاصی html پخش زنده

یکساله ۲ ماه رایگان